Economische impact van de toegepast onderzoek organisaties op het Nederlandse bedrijfsleven

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2’s) evalueren over de periode 2016-2019.1 Onderdeel van deze evaluatie is een kwantitatieve effectmeting van de economische impact van de TO2’s op het Nederlandse bedrijfsleven. Binnen het consortium dat de evaluatie uitvoert is SEO Economisch Onderzoek (SEO) verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze effectmeting.

Economische impact van de toegepast onderzoek organisaties op het Nederlandse bedrijfsleven (PDF | 23 pagina's | 517 kB)