Buitengewoon veilig

Het rapport gaat over onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum (WODC) naar taken en arbeidsomstandigheden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de samenwerking met politie.

Buitengewoon veilig (PDF | 140 pagina's | 1,7 MB)