Monitor dak- en thuisloosheid

Rapport Monitor dak-en thuisloosheid - Stand van zaken over de tweede helft van 2020. Het doel van deze monitor is om gedurende de looptijd van het ‘Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021’ en de Brede Aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ een breder en beter zicht te krijgen op de dak- en thuisloze personen om richting te kunnen geven aan beleidskeuzes en structurele landelijke monitoring mogelijk te maken.

Monitor dak- en thuisloosheid (PDF | 43 pagina's | 988 kB)