Code kinderrechten online

Een samenhangend geheel van richtlijnen (Code) dat zich richt tot ontwikkelaars van online diensten en producten voor kinderen. Ontwikkelaars dienen zich er al in de ontwerpfase rekenschap van te geven dat kinderen de gebruikers zullen zijn.

Code kinderrechten online (PDF | 76 pagina's | 2,1 MB)

Achtergrond bij de code

Digitale technologieën scheppen kansen voor kinderen om te communiceren, zich te ontplooien en te vermaken. Maar er zijn ook risico's. Sommige internettoepassingen verzamelen op intensieve wijze data en beïnvloeden het gedrag van de gebruiker op een voor hen ongewenste manier.

Kinderen zijn fervente gebruikers van technologie en veelal minder goed op de hoogte van risico's dan volwassenen. In deze context is de Code voor online kinderrechten ontwikkeld, primair bedoeld om technologieontwikkelaars bewust te maken van kinderrechten en hen handvatten te bieden om kinderrechten in hun producten in te bedden. De Code onderstreept niet alleen het recht van privacy van kinderen, maar betrekt ook andere rechten (onder meer bescherming tegen economische exploitatie en het recht op online participatie). De richtlijnen zijn juridisch niet bindend, de ook in de Code opgenomen onderliggende wet- en regelgeving wel.

De Code is visueel vormgegeven op de website codevoorkinderrechten.nl.