Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het onderwijs. Het omvat het waarderingskader voor de beoordeling en waardering en omschrijft de werkwijze daarvoor. Dit is de versie voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs ( PDF | 146 pagina's | 1,3 MB )