Cybersecuritybeeld Nederland 2021

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN 2021) biedt inzicht in de digitale dreiging, de mogelijke aantasting van belangen, de weerbaarheid en tot slot risico’s van de cybersecurity in Nederland. Het CSBN is een publicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Cybersecuritybeeld Nederland 2021 ( PDF | 67 pagina's | 4,5 MB )