Monitoringrapportage 2020 Convenant 10 PJ energiebesparing Gebouwde Omgeving

Het 'Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving' bevatte afspraken om energiebesparing bij met name huishoudens te stimuleren. Op 31 december 2020 eindigde de looptijd van het convenant. Dit is de laatste en afsluitende monitoringsrapportage waarin de gerealiseerde activiteiten, verbeteringen en behaalde energiebesparing worden toelicht. 

Monitoringrapportage 2020 Convenant 10 PJ energiebesparing Gebouwde Omgeving ( PDF | 20 pagina's | 318 kB )