Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschrijft de stand van zaken van de informatiehuishouding van het ministerie en acties om de informatiehuishouding te verbeteren.

Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PDF | 67 pagina's | 4,5 MB)