Eindrapport Hyway27

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoeksproject HyWay 27 naar de ontwikkeling van een transportnetwerk voor waterstof.

Eindrapport Hyway27 (PDF | 109 pagina's | 9,7 MB) 

Het onderzoek bevestigt het belang van CO2-vrije waterstof voor de Nederlandse ambitie van een duurzame, klimaatneutrale economie. Ook concludeert het onderzoek dat de ontwikkeling van een landelijk transporten voor waterstof een cruciale stap is om waterstof die sleutelpositie in onze economie en energievoorziening te geven. Op korte termijn ziet het onderzoek vooral vraag vanuit de industrie. Op langere termijn is de verwachting dat ook vanuit de sectoren mobiliteit, de gebouwde omgeving en de elektriciteitssector (CO2-vrij regelbaar vermogen) concrete vraag om transportcapaciteit voor waterstof zal ontstaan.

Het rapport HyWay27 is opgesteld door PWC Strategy& op basis van een gezamenlijk onderzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën en de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie.