Eindrapportage project Samen beslissen in de wijkverpleging

Deze rapportage beschrijft de succesfactoren, aandachtspunten en tips uit de pilots die zijn gehouden bij teams in de wijkverpleging. Hierbij wordt aangegeven hoe bewustwording, bevorderen van kennis en vaardigheden en gedragsverandering elkaar kunnen versterken en wat nodig is voor een structurele implementatie van samen beslissen in de wijkverpleging met gebruik van de Mijnkwaliteitvanleven.nl vragenlijst.

Eindrapportage project Samen beslissen in de wijkverpleging (PDF | 17 pagina's | 249 kB)