Trendrapport Logistieke VoertuigenDeel 1: Lichte Bedrijfsauto’s (N1)Overzicht van ontwikkelingen tot en met 2020

Het trendrapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in het aanbod, de in-/uitstroom en het wagenpark van lichte bedrijfsauto’s (N1) tot 2020 in verband met de transitie (overgang) naar Zero Emissie (ZE) voertuigen.