Conclusies en aanbevelingen van de Domeingroep Privacy & Beveiliging bij de Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS 2019

De Domeingroep Privacy & Beveiliging reageert op de Totaalrapportage Informatiebeveiliging Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2019.

Conclusies en aanbevelingen van de Domeingroep Privacy & Beveiliging bij de Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS 2019 (PDF | 3 pagina's | 376 kB)