Voortgangsrapportage Digitale Werkplaatsen 2021

Tussentijdse evaluatie van de eerste 6 Digitale Werkplaatsen. Een Digitale Werkplaats voor het mkb is een regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Doel is dat deelnemende mkb-ondernemers worden geholpen met het digitaliseren van hun bedrijf door inzet van studenten, bijgestaan door docenten en experts en zo in staat worden gesteld hun arbeidsproductiviteit te verhogen.

Voortgangsrapportage Digitale Werkplaatsen 2021 (PDF |34 pagina's | 2,1 MB)