Marktconsultatie kernenergie

Dit rapport bevat de uitkomsten van de marktconsultatie en gaat over onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is, en in welke regio’s er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale.

Marktconsultatie kernenergie (PDF | 151 pagina's | 8,2 MB)

KPMG heeft deze marktconsultatie uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van Kamerlid Dijkhoff.