Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA's versie 1.0

Deze werkwijzer bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van luchtvaartspecifieke maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en welvaartseconomische studies. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen effecten voor luchtvaartgebruikers en -producenten, bredere economische effecten, klimaat- en omgevingseffecten, en verdelingseffecten. Ook is er aandacht voor het proces van een MKBA en de rol van MKBA in de besluitvorming.

Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA's versie 1.0 (PDF | 120 pagina's | 2,4 MB)