Nederland na de crisis: Perspectief voor en door de samenleving

De Rijksoverheid is de dialoog aangegaan met de samenleving over Nederland na de coronacrisis. In dit document zijn de signalen van de dialoog samengevat en bekeken met analyses van departementen, planbureaus, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het geeft een doorkijk naar mogelijke opgaven en prioriteiten voor de overheid en de samenleving.

Nederland na de crisis: Perspectief voor en door de samenleving (PDF | 34 pagina's | 3,7 MB)

Nederland na de crisis: ideeën voor de toekomst (samenvatting in eenvoudige taal)

Corona heeft voor veel problemen gezorgd. Wat is er nodig om te herstellen? En wat kunnen we anders gaan doen? De overheid heeft hier mensen met elkaar over laten praten. Hier leest u wat voor ideeën zij hebben.

Iedereen heeft wat van corona gemerkt

Het coronavirus heeft ons land hard geraakt. Iedereen heeft dat gemerkt. Veel mensen hebben corona gehad. Sommige mensen hebben vrienden en familieleden verloren. Anderen raakten werkloos of verdienden minder geld.

Dingen geleerd van corona

Toch bood de crisis ook kansen. We moesten dingen anders gaan doen. En dat beviel soms goed. De crisis heeft ons dus ook veel geleerd.

Herstellen en vernieuwen, maar hoe?

Hoe moet het verder na de crisis? Hoe komen we er sterker uit? De overheid heeft hier mensen in groepen over laten praten. Jonge mensen, ouderen, maar ook ondernemers, wetenschappers en bestuurders van gemeenten en provincies. Ze bespraken wat corona voor hen heeft betekend. En wat ze wensen voor de toekomst.

Veel mensen noemden dezelfde dingen. Bijvoorbeeld dat ze gezondheid heel belangrijk vinden. Net als de natuur, een prettige buurt, en tijd naast het werk. Maar ze maken zich ook zorgen. Want wat zijn de gevolgen van de crisis?

Zes thema’s

De gesprekken hebben veel ideeën opgeleverd. Ideeën om het goede vast te houden en problemen aan te pakken. Er waren ook al andere adviezen. Alle ideeën zijn samengevat in 6 thema’s:

Hoe nu verder?

De mensen die hebben meegepraat, vonden dat prettig. Ze konden hun hart luchten en hoorden de verhalen van anderen. Mensen kregen hoop en moed van de gesprekken. Ze hopen wel dat de overheid de ideeën verder gaat uitwerken, samen met bedrijven en burgers.

Dat is ook de bedoeling. De komende tijd nodigt de overheid bestuurders uit om hierover te praten. Met als doel samen de thema’s aan te pakken. Want samen komen we sterker uit de crisis.

“In de buurt letten we nu meer op elkaar. Dat vind ik belangrijk.”

Wie praatten mee?

  • 80 groepsgesprekken
  • 600+ burgers
  • 128 organisaties
  • 50 wetenschappers
  • 41 lokale bestuurders

Meer weten?

De uitkomsten van de gesprekken staan op www.watisjouwidee.nl. Er zijn ook podcasts over ‘Nederland Na De Crisis’ (via Spotify).