Licht Elektrische Voertuigen (LEV) door de ogen van de wegbeheerder - Stand van zaken Outline LEV-kader

In deze notitie is de inhoud van de outline van het LEV-kader en de relatie met andere ontwikkelingen uiteengezet. Deze notitie dient als informatiedocument voor wegbeheerders. Zo wordt inzicht gegeven in wat er voor hen met het nieuwe LEV-kader gaat veranderen.