Inventarisatie expertise- en adviesloket kennisveiligheid

Het rapport bevat een quick scan voor de inrichting van een loket voor expertise en advies kennisveiligheid voor Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten.

Inventarisatie expertise- en adviesloket kennisveiligheid (PDF | 22 pagina's | 3,2 MB)