(Plastic) afval recycling

Onderzoek naar hoe het afval binnen de MDL-afdeling (maag-, darm- en leverziekten) op locatie VUmc op een duurzame manier gerecycled kan worden. Dit onderzoek richt zich specifiek op kunststoffenafval.