Discriminatie in context

Een onderzoek naar achtergronden, oorzaken en triggerfactoren van discriminatie van Nederlanders van Afrikaanse herkomst door jongeren en volwassenen in Nederland

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er door onderzoeksbureau Risbo in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar oorzaken en triggerfactoren bij discriminatie van personen van Afrikaanse afkomst. Dit onderzoek is vergelijkbaar met eerdere soortgelijke onderzoeken naar moslimdiscriminatie en antisemitisme.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Nederlandse invulling van het VN decennium voor personen van Afrikaanse afkomst (de Decade). In de Nederlandse invulling van de Decade staat het versterken van de aanpak van anti-zwart racisme centraal. Via dit onderzoek is getracht beter inzicht te krijgen in specifieke mechanismen die van kracht zijn bij discriminatie van personen van Afrikaanse afkomst. Het onderzoek ondersteunt ingezet beleid en biedt verdere aanknopingspunten, zoals het tegengaan van stereotypering en vooroordelen door in te zetten op betere en andere representatie van personen van Afrikaanse afkomst, positief direct contact tussen personen met verschillende achtergronden en het bespreekbaar kunnen maken van discriminatoir gedrag in de eigen omgeving. Deze aanknopingspunten worden momenteel verder uitgewerkt.