Maatschappelijk impact van Slimme en Duurzame verstedelijking

In opdracht van DGMo heeft het bureau Ecorys een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten van drie verschillende manieren van verstedelijking.