Omgevingsanalyse: beleving van SZW-thema's door Nederlands publiek

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Omgevingsanalyse van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Met het onderzoek is in kaart gebracht welke beleidsonderwerpen van SZW belangrijk worden  gevonden door het Nederlands Publiek, ZZP ers en werkgevers (allen 18+). Daarnaast is in kaart
gebracht over welke beleidsonderwerpen deze groepen zich zorgen maken. In het onderzoek worden voor de verschillende doelgroepen trendvergelijkingen gemaakt tussen deze meting (voorjaar 2021) en de meting in het voorjaar van 2020, toen een aantal vragen is gesteld dat ook in het huidige onderzoek is gesteld. Aan alle doelgroepen zijn daarnaast vragen gesteld over gedrag en houding ten aanzien van de coronacrisis. De resultaten van het Nederlands Publiek en van de ZZP ers zijn in dit rapport opgenomen. De vragen over de coronacrisis die aan werkgevers zijn gesteld, zijn in een afzonderlijke rapportage opgenomen.