Eindrapport evaluatie Rijkscofinancieringsregeling V (CETSI)

Het rappport evalueert de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V (CETSI) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De regeling was bedoeld om de Nederlandse deelname aan de Interreg programma's (2014-2020) te stimuleren.

Eindrapport evaluatie  Rijkscofinancieringsregeling V (CETSI) (PDF | 28 pagina's | 546 kB)