Informatiemodel keten inburgering versie 1.1.

Het informatiemodel keten inburgering beschrijft de algemene opzet van het informatiemodel en toont op welke wijze de (bedrijfs)objecten onderling met elkaar zijn gerelateerd. Verder bevat dit document de uitgewerkte stelseldiensten van de inburgeringsketen voor de gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners.

Informatiemodel keten inburgering versie 1.1. (PDF | 41 pagina's | 794 kB)