Dadermonitor Seksueel Geweld tegen kinderen 2015-2019

Rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De dadermonitor geeft een cijfermatige update van de aard en omvang van daders van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland in de periode 2015-2019.

Dadermonitor Seksueel Geweld tegen kinderen 2015-2019 (PDF | 216 pagina's | 3,9 MB)