Evaluatieonderzoek Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal 2017-2020

Een evaluatieonderzoek naar de doeltreffendheid van de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal. Het onderzoek is uitgevoerd door Vanberkel Professionals in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Evaluatieonderzoek Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal 2017-2020 (PDF | 17 pagina's | 1,1 MB)