Evaluatieonderzoek Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal 2017-2020

Een evaluatieonderzoek naar de doeltreffendheid van de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal. Het onderzoek is uitgevoerd door Vanberkel Professionals in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.