Gezondheidseffecten ultrafijnstof Achtergronddocument

Het rapport geeft achtergrondinformatie bij het advies 'Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht'van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft adviezen voor beleidsmaatregelen tegen blootstelling aan ultrafijnstof of ultrafine particles (ufp) in de buitenlucht.

Gezondheidseffecten ultrafijnstof Achtergronddocument (PDF | 50 pagina's | 477 kB)

Het rapport gaat in op:

  • beoordeling bewijskracht UFP;
  • biologische plausibiliteit;
  • onderzoek naar gezondheidseffecten van UFP rondom Schiphol;
  • epidemiologische studie naar kortdurende blootstelling;
  • epidemiologische studies naar effecten van langdurige blootstelling.