Blootstelling aan ultrafijnstof Achtergronddocument

Het rapport geeft achtergrondinformatie bij het advies 'Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht'van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft adviezen voor beleidsmaatregelen tegen blootstelling aan ultrafijnstof of ultrafine particles (ufp) in de buitenlucht.

Blootstelling aan ultrafijnstof Achtergronddocument (PDF | 20 pagina's | 692 kB)

Het rapport gaat in op:

  • kenmerken van ultrafijnstof;
  • meten en modelleren;
  • concentraties ultrafijnstof;
  • ontwikkeling in uitstoot en concentratie.