Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport


Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).2

Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport (PDF | 60 pagina's | 1,2 MB)