Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1 (PDF | 62 pagina's | 3,1 MB)