Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2 (PDF | 39 pagina's | 2,5 MB)