Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (PDF | 95 pagina's | 1,6 MB)