HUF rapportage Wet ter Bescherming Koopvaardij

Rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De rapportage bevat de resultaten van de handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) over het wetsvoorstel en ontwerpbesluit bescherming koopvaardij.

HUF rapportage Wet ter Bescherming  Koopvaardij (PDF | 25 pagina's | 580 kB)