Nederland fit for 55? - Mogelijke gevolgen van het voorgestelde EU-klimaatbeleid

Rapport over mogelijke gevolgen voor Nederland van het voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben. Dit is een tussendoel van de Europese Klimaatwet. Het rapport is van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Nederland fit for 55? - Mogelijke gevolgen van het voorgestelde EU-klimaatbeleid (PDF | 64 pagina's | 724 kB)