Tweede monitorronde evaluatie ANPR- wetgeving 126jj Wetboek van Strafvorderin

Het monitorrapport richt zich op de uitvoering van de Wet vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Daarnaast gaat het in op de afhandeling van internationale verzoeken en het gebruik van het artikel 126jj Wetboek van Strafvordering bij opsporingszaken.

Tweede monitorronde evaluatie ANPR- wetgeving 126jj Wetboek van Strafvorderin (PDF | 72 pagina's | 1,5 MB)