Advies speerpunten SVO Regeling

Het doel van dit verkennende onderzoek is om tot gedragen, herkenbare en meetbare speerpunten te komen voor de subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO). Ook is de haalbaarheid onderzocht van de nieuwe focus ten aanzien van de stand der techniek. Het resultaat van deze verkenning zijn speerpunten met die nieuwe focus.

Advies speerpunten SVO Regeling (PDF | 18 pagina's | 393 kB)