Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030 - 2050

Dit rapport is opgesteld door TNO en EBN in opdracht van het ministerie van EZK en beschrijft de toekomstige behoefte aan ondergrondse energieopslag in Nederland. Het onderzoek bevestigt het belang van ondergrondse energieopslag voor een duurzaam energiesysteem. Op basis van de bevindingen schetsen TNO en EBN mogelijke ontwikkelpaden voor ondergrondse energieopslag in Nederland tot 2050. Daarnaast geven ze aanbevelingen voor beleid en regelgeving. Tevens geeft het rapport aan welke aanvullende onderzoeken nodig zijn om keuzes te maken voor de periode na 2030. Het onderzoek concludeert dat de behoefte aan ondergrondse opslag tot 2030 redelijk in te passen is binnen het bekende potentieel. Onder meer door de toename van weersafhankelijke energiebronnen als zon en wind, die meer flexibiliteit zullen vragen van het energiesysteem, is de verwachting dat de vraag naar ondergrondse energieopslag op de lange termijn sterk zal toenemen. Het rapport bevat het technische rapport en het beleidsadvies.

Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030 - 2050 (PDF | 138 pagina's | 8,1 MB)