Verkenning EZK-perspectief benutting fieldlabs

Dit rapport richt zich op de vraag of en hoe een eventueel fieldlabs instrument in de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda's van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid kan worden ingezet om valorisatie en toepassing van innovaties te versterken.

Conclusies

Het onderzoek stelt vast dat fieldlabs een waardevolle bijdrage leveren aan adoptie en versnelling van innovatie-toepassingen. Gelijktijdig signaleert het onderzoek een aantal belemmeringen in de huidige praktijk, zoals onvoldoende samenhang tussen fieldlabs, gebrekkige mogelijkheden tot opschaling van fieldlabs, vergroten mkb-bereik en versnipperde financiering.

Dit onderzoek is gedaan voor een verkenning van fieldlabs voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De uitkomsten van het onderzoek zullen worden meegenomen in het vervolg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.