Corona compensatieregeling DUO

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) dat inzicht geeft of het ad hoc ingerichte proces van de uit te voeren compensatieregeling “tegemoetkoming voor studenten” betrouwbaar en effectief is ingericht. Het onderzoek bevestigt dat het proces in belangrijke mate goed is verlopen. De uitkomsten kunnen als lessons learned worden meegenomen wanneer er in de toekomst opnieuw (tijdelijke) regelingen onder grote tijdsdruk ingevoerd moeten worden.