Duurzame onderwijsontwikkeling; onderzoek naar de bijdrage van Leren verbeteren aan duurzame onderwijsontwikkeling in het voortgezet onderwijs

Risico-, onvoldoende en zeer zwakken vo-scholen worden, in opdracht van OCW uitgevoerd door B&T, begeleid door Leren verbeteren. Aan de hand van 9 reconstructies van de doorgemaakte ontwikkeling op school, is onderzocht hoe Leren verbeteren bijdraagt aan het realiseren van duurzame onderwijsontwikkeling. De rapportage gaat in op de opbrengsten van het onderzoek en doet enkele aanbevelingen.