Goed functionerende economie en markten: beleidsdoorlichting beleidsartikel 1 van begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dit rapport onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid dat valt onder artikel 1 van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit artikel gaat over een goed functionerende economie en markten.