Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties - Najaarsrapportage 2021

Deze najaarsrapportage beschrijft de inzichten uit de eerste 8 maanden van 2021 waarin de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties actief was. De focus ligt op de 150.000 sociale huurwoningen en 10.000 tijdelijke woningen waarover tussen gemeenten, corporaties en rijksoverheid in september 2020 afspraken hebben gemaakt.

Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties - Najaarsrapportage 2021 (PDF | 22 pagina's | 2,1 MB)

Om te zorgen dat de plannen van de corporaties zo snel mogelijk leiden tot de bouw van nieuwe woningen, hebben de vereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in september 2020 afgesproken de bouw samen te bewaken en aan te jagen. Daartoe hebben ze de gezamenlijke Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties (TNW) opgericht.