Tweede meting evaluatie Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning

Bevindingen van de 2e meting van het koploperproject cliëntondersteuning, met als hoofdvraag 'Is het koploperproject een doelmatige en doeltreffende manier om cliëntondersteuning lokaal – en daarmee uiteindelijk landelijk – te versterken?'

Tweede meting evaluatie Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning (PDF | 56 pagina's | 1,4 MB)