Rapportage Inventarisatie van ervaringen na invoering wet Gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding

In opdracht van de Expertise Unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Vorthoren Advies en Diensten gesprekken gevoerd met achtentwintig vrouwen die gezichtsbedekking dragen of hebben gedragen over hun ervaringen met de wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (GVGBK).

De rapportage geeft verdiepend inzicht in hoe deze vrouwen op basis van persoonlijke ervaringen de gevolgen van de invoering van de wet ervaren. Deze inventarisatie vormt geen formeel onderdeel van de evaluatie van de wet. De wet zal in 2022 worden geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij zullen ook de uitkomsten van deze inventarisatie worden meegenomen.