Openbaar te maken beslisnota aan MRb Intrekken wetsvoorstel opzeggen Haags huwelijksvermogensverdrag 1978

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Openbaar te maken beslisnota aan MRb Intrekken wetsvoorstel opzeggen Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 (PDF | 2 pagina's | 93 kB)