Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten eerste helft 2021

Het memo bevat de 7e halfjaarlijkse rapportage over de meetresultaten van drankverpakkingen in het zwerfafval. Het gaat om de de 1e 6 maanden van 2021.

Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten eerste helft 2021 (PDF | 5 pagina's | 441 kB)