Tussen staat en menselijke maat - Handhaving in de sociale zekerheid

Het onderzoek 'Tussen staat en menselijke maat' beantwoordt de vraag: Hoe pakt het huidige handhavingsbeleid in de sociale zekerheid uit voor UWV, SVB, gemeenten en burgers en wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkeling van het handhavingsbeleid en -instrumentarium? 

Tussen staat en menselijke maat - Handhaving in de sociale zekerheid (PDF | 101 pagina's | 3 MB)