3e voortgangsrapportage Wind in de zeilen

In deze derde voortgangsrapportage over het bestuursakkoord 'Wind in de zeilen' worden de belangrijkste resultaten en bijzonderheden toegelicht van het afgelopen halfjaar en wordt er ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen voor het aankomende halfjaar. Ook wordt de actuele stand van zaken en vooruitblik per fiche gegeven.

3e voortgangsrapportage Wind in de zeilen (PDF | 74 pagina's | 1,6 MB)