Monetary valuation of the prevention of road fatalities and serious road injuries Results of the VALOR project

Rapport over het VALOR project voor berekening van VSL (Value of a Statistical Life), VSSI (Value of a Statistical Serious Injury) en VoT (Value of Time). VALORt is een gezamenlijk project van Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Het project VALOR richt zich op het inschatten van de monetaire waardering (maatschappelijke kosten) van het voorkomen van verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden.

Monetary valuation of the prevention of road fatalities and serious road injuries Results of the VALOR project (PDF | 125 pagina's | 1,8 MB)