Rapportage gesloten scholen in het primair onderwijs en het speciaal onderwijs november 2021

De rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de periode van 28 augustus tot en met 30 november 2021. Het betreft de 11e maandrapportage van het Meldpunt Scholensluiting.